We have a problem

Ett bidrag till ”Unga reportrar” som är en journalistiktävling om miljö och hållbarhet. Filmen är gjord av Milton Hjort-Ragnarsson i ESEST20A.