Lägg ner!

För att vi på riktigt ska bekämpa klimathotet måste vi enas.
Vi har aldrig varit så oenade som vi är nu, lägg ner era vapen.

Land mot land, broder mot broder, människa mot människa strider vi, men vi måste inse att klimathotets utmaningar inte har några gränser.

400 000 dör per år på grund av hunger och sjukdomar relaterade till klimatförändringar.
År 2030 förväntas 700 000 personer att dö av klimatförändringar, människor som du och jag.

Så lägg ner!
Lägg ner våra konflikter bland oss, gå samman för planetens skull, för våran skull.
Blicka bort från olikheterna och arbeta tillsammans för en bättre framtid, för en bättre värld.

Sluta upp, gå samman.
Lägg ner!

Källa: merican Security Project. Climate Change causing 400,000 deaths per year
(Hämtad 2024-02-12)

Climate Change causing 400,000 deaths per year

Isac Vesterlund (17)
Skola: Kalmar Fria Läroverk