Un-brella

Har du tänkt på att det kanske inte kommer att regna när ditt barnbarn blir vuxet? De kanske aldrig behöver använda ett paraply.
Varje år drabbas jordbruken, vattenförsörjningen och energisektorn hårt av torkan, med förluster upp emot 90 miljarder kronor, bara i Europa.
De kanske aldrig får uppleva känslan av de livgivande dropparna mot sin hud. De droppar som betyder liv åt allt som lever på jorden.
Vi står nu inför en utmaning där klimatförändringarna kommer påverka vattentillgången i vår nära framtid. Vi står inför torka, översvämningar, hetta och missväxt.
För att vända denna utveckling måste vi genast sluta med vårt koldioxidutsläpp. Vi kan inte längre leva kvar i det förflutna. Vi måste se framåt. Vi måste våga ändra livsstil.
För visst är det härligt när det regnar?
Källa:
Europeiska kommissionen
https://climate.ec.europa.eu/climate-change/consequences-climate-change_sv

Ville Olsson, Estet 21, Kalmar fria Läroverk