Jag är havet

Jag är havet.
Källan till allt liv.

Utan mig finns du inte .
Det gör ingen annan heller.

Jag mår inte bra.
Du har förgiftat mig.
Det är inte bara oljan.
Varje år matar du mig med 11 ton plast.
Och det är inte det enda som jag tvingas svälja på grund av dig.

Vi måste förstå att det vi gör idag med vattnet reflekteras i våra barns framtid.

Jag är havet. Jag mår inte bra. Sluta förgifta mig!

KÄLLA: https://hsr.se/skrap-i-havet

Sally Halwani, ES21, Kalmar Fria Läroverk