Jag kvävs

Luften, maten, vattnet, jag kvävs.
Jag använder onödigt mycket plast, jag slänger skräp i naturen, jag låter min bil lämna däckrester i naturen, jag lämnar min fiskeutrustning i havet när jag fiskar.

Jag vet att jag förstör djurlivet och miljön. Jag ser de miljontals djur som lider och dör varje år av mina handlingar, men jag agerar inte.

Nu står jag här, 2023, tillsammans med alla människor som varje vecka får i sig lika mycket plast som ett kredit-kort innehåller.

Jag och alla andra människor andas, äter och dricker plast var vi än går.
Jag kvävs. Vi kvävs.

Var inte jag!

Artikeln är ett tävlingsbidrag i journalistiktävlingen ”Unga reportrar”.

Text & foto: Amy Gans.

Källor:

ClimateHero ”Plast och koldioxidutsläpp”

Plast och koldioxidutsläpp


(Hämtad 27-01-2023)
Miljö&Utveckling ”Plast är vardagsmat för människor”

Plast är vardagsmat för människor


(Hämtad 27-01-2023)
Naturvårdsverket ”Nedskräpning av plast”
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/plast/om-plast/nedskrap-ning-av-plast/
(Hämtad 27-01-2023)
WWF ”Så mycket mikroplast får vi i oss – som att äta ett kreditkort i veckan” https://www.wwf.se/pressmeddelande/sa-mycket-mikroplast-far-vi-i-oss-som-att-ata-ett-kreditkort-i-veckan-3334499/
(Hämtad 27-01-2023)