Sista kastet

Nu spelar vi på övertid.
Sedan Parisavtalet 2016 har det…, ja vad har egentligen hänt? Ska vi nå målen i avtalet kan vi inte bara tänka defensivt, nu måste vi gå på offensiven.

Nu måste varje kast sitta. Genom att övergå till förnybara energikällor såsom sol- och vindkraft minskar vi behovet av fossila bränslen och därigenom reduceras utsläppen av växthusgaser.

Det räcker inte med “nära” eller “nästan” om vi vill rädda världen. Vi måste sätta vårt 3- poängskast för att nå Parisavtalets 1.5 grader.
Inga mera fouls!

Källa: Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna – Globala målen (globalamalen.se)

Lana Mohammad, 18 år
Kalmar Fria läroverk