Plast påverkar oss och naturen

Plast i haven är ett växande miljöproblem. Foto: Ebba Lindstrand

Vi kvävs av våra egna handlingar och tränger in oss i ett hörn vi inte kan ta oss ifrån. Dör haven dör vi, och det är våra unga som måste leva i den framtid vi skapar förutsättningar för. Annars kommer de leva i en värld där plasten tar över. Haven är i akut fara och plast är världens mest växande miljöproblem. Vi kan inte längre blunda och undvika ett problem som finns rakt framför oss. Alla måste ta sitt ansvar så att våra unga får en framtid!

Text & foto: Ebba Lindstrand, ESEST19A

Källa: https://www.wwf.se/debattartikel/snart-mer-plast-an-fisk-i-haven/ [2022-01-13]