Sluta skyll på mobboffret och börja ta ansvar

“Behandla andra som du själv vill bli behandlad” är ett ordspråk som jag hört under min uppväxt och som jag har i bakhuvudet varje dag. Trots detta så finns det folk som vill trycka ner andra genom mobbning, men vilka konsekvenser har egentligen mobbning och varför måste det stoppas?

Mobbning är tyvärr någonting som fortfarande existerar i dagens samhälle och varje dag är det, enligt foraldraalliansen.nu, hundratusentals elever inblandade i mobbning på ett eller annat sätt. Det handlar inte enbart om den fysiska mobbningen som kanske är det första man tänker på när man läser eller hör ordet mobbning. Den verbala och psykiska mobbningen är också en typ av mobbning, tillsammans med nätmobbningen eller cybermobbning som det även kallas. Det är inte alltid de fysiska slagen som tar hårdast utan det kan vara glåporden en person får kastade på sig som sätter de djupaste såren. 

Mobbningen påverkar mångas liv på olika sätt, vissa får fysiska besvär såsom magont, koncentrationssvårigheter och huvudvärk. Många vill inte gå till skolan och undviker situationer där det finns en risk att de som mobbar kan befinna sig. Om mobbningen pågår under en lång tid kan offrets självkänsla påverkas och det är lätt att offret hamnar i en situation där individen börjar tro på det som sägs.

Någonting som jag tycker är förfärligt är att många skolor inte vill medge att mobbning förekommer och att det finns lärare som inte ingriper. Det är någonting som inte ska få hända då skolan har ansvaret att alltid ta mobbning på allvar och ingripa om någon blir utsatt. En plan för hur man ska hantera mobbning är en annan sak som alltid ska finnas på en skola och läraren som tar tag i mobbningen ska även prata med alla inblandade. De inblandade är inte bara de som mobbar och offret utan de som passivt tittat på medans offret blivit utsatt är lika mycket inblandade som de andra personerna. 

I andra länder har vi sett och ser fortfarande konsekvenser av mobbning i form av bland annat våldshandlingar i skolor. Våldshandlingarna i form av exempelvis skolskjutningar genomförs oftast av killar som blivit utsatta för mobbning och jag tror tyvärr inte att våldshandlingarna kommer sluta om inte även mobbningen slutar. Man kan även fundera över hur det skulle sett ut om det inte fanns mobbning i dagens samhälle, skulle lika många skolskjutningar ha hänt i andra länder? Hade antalet självmord bland unga varit lägre om det inte funnits mobbning?

På fof.se rapporterades det att procenten för antalet mobbade hade hållit sig stabil från 2014 fram tills 2018 då antalet hade stigit från 12% till 19% på bara fyra år. Den ökade förekomsten av mobbning kan, enligt Stressforskningsinstitutet, vara kopplad till den ökade tidsbristen från lärarna på grund av lärarbristen. De anser att det blir mindre ingrepp mot mobbning då lärarna får mer att göra vid brist av lärare på skolorna samt att mobboffren inte vågar säga till på grund av skam.

Varje år begår 45 unga personer i upp till 20 års ålder självmord som en direkt följ av mobbning, en siffra framtagen av fyra olika organisationer och däribland Friends och Suicide Zero. Trots att det finns tydliga kopplingar till mobbningsproblematik så kan man aldrig säga till hundra procent varför en person begår självmord då vi inte vet vad eller hur de tänkte. Det har dock bevisats att de som blivit utsatta för mobbning drabbas två gånger oftare av självmordstankar än andra barn i deras ålder.

Avslutningsvis så vill jag uppmana dig som bevittnar mobbning att ingripa och om det skulle vara så att du inte klarar av det, säg till en lärare eller någon annan som kan ingripa. Jag vet att jag själv blev oerhört tacksam när någon ingrep i grundskolan efter att jag blivit mobbad på grund av min längd och när det senare spreds lögner och rykten. Därför har jag väldigt svårt att tro att mobboffren inte vill ha hjälp och det spelar ingen roll vem som ingriper, bara någon gör det innan det är försent.

About the Author

Sandra Olsson
Går Ekonomi inriktning juridik