Hur är det att vara lärare?

Alla har någon gång kommit i kontakt med lärare och många av oss möter dem dagligen men hur är det egentligen att vara lärare? Yada-Yada har träffat Antonio Rizzardi som är medialärare på Kalmar Fria Läroverk för att ställa några frågor om hur han ser på läraryrket. 

Det är torsdag den 10e februari och vintersolen skiner genom klassrumsfönstret. Antonio Rizzardi, medialärare på Kalmar Fria Läroverk, håller i en fotolektion med estet-tvåorna. Han har jobbat som lärare i 13 år. På Fria Läroverken undervisar han i bland annat i Digitalt Skapande, Foto och Estetisk kommunikation. Plötsligt meddelar Antonio att det är rast, eleverna reser på sig, går ut ur klassrummet och vi får möjlighet att prata en stund. 

Porträtt på Antonio Rizzardi. Bild: Sina Lottis

Yada-Yada frågar Antonio Rizzardi hur han egentligen blev lärare. Han berättar att han undervisade i italienska i studiecirklar för medborgarskolan år 2005 innan han började sin utbildning. På universitetet började han sedan studera medier och kommunikation. 

– Jag kom in på ett program som heter medier och kommunikation men insåg att det inte var för mig, det var för mycket journalistik och kommunikation och för lite medier, så då hoppade jag av och valde att fortsätta studera på mitt andrahandsval som var lärare i bild.

Enligt Antonio är det bästa med att vara lärare är att få träffa så många olika unga människor. På frågan om vad som är svårast med läraryrket svarar han att det är jobbigt när man inte kan nå eleverna eller märker att de mår dåligt. Antonio berättar även att han tror att umgänget med ungdomar på arbetsplatsen påverkar honom positivt. 

– Det är jättekul, det en av de roliga sidorna med att vara lärare, säger Antonio om umgänget med ungdomar.

På frågan om vilken den viktigaste egenskapen en lärare kan ha svarar han att det är viktigt att kunna sitt ämne och att kunna nå eleverna samt att få dem att förstå vad som ska göras och varför. Lyhördhet och flexibilitet är också viktigt, menar Antonio. 

År 2011 togs ämnet “Estetisk verksamhet” bort för alla förutom de estetiska gymnasieprogrammen. Antonio berättar att om han fick förändra något i skolsystemet så hade det varit att lägga mer vikt vid de estetiska ämnena för alla gymnasieprogrammen. Han menar att det är viktigt för elevernas förmåga att lära samt deras personliga utveckling att kunna uttrycka sig estetiskt och arbeta kreativt. 

Många gymnasieelever känner stor stress, man måste få bra betyg, hinna med många uppgifter, och bestämma sig för vad man vill göra efter studenten. Yada-Yada frågar Antonio hur viktigt det är med bra betyg på gymnasiet och om det enda sättet att lyckas i livet är genom en bra skolgång. På det svarar Antonio att man absolut kan ha ett framgångsrikt liv även om man har det svårt i skolan. 

– Det finns en betygshets hos särskilt gymnasieungdomar, säger Antonio.

Plötsligt börjar det trilla in elever igen, rasten är slut, Yada-Yada tackar för sig och Antonio återgår till undervisningen. 

Antonio Rizzardi undervisar på Kalmar Fria Läroverk. Bild: Sina Lottis