Förbjud rökning i Sverige!

Ofta när jag står och väntar på bussen så känner jag lukten av rök från en cigarett. Samma sak när jag går på stan, när jag är på stranden eller när jag sitter på en uteservering. Detta påverkar oss alla och det måste få ett stopp!

Cigarettpaket slängt i naturen. FOTO: Alice Ackesjö

Först och främst vill jag påpeka alla dessa summor med pengar som samhället lägger på rökningen varje år. Enligt cancerfonden.se i artikeln “Så mycket kostar rökningen för samhället” så är sjukvårdskostnaderna för rökning runt 10 miljarder kronor och kostnaden för att någon tar hand om en sjuk anhörig ligger runt 2 miljarder kronor. Rökningen orsakar också ett produktionsbortfall på ungefär 19 miljarder kronor. Allt detta tillsammans blir 31 miljarder kronor. Per år! Att det kostar så här mycket är kopplat till alla sjukdomar som man kan få i och med att man röker, till exempel olika typer av cancer. 

För det andra så påverkas alla av det genom passiv rökning. På asmtaoallergiforbundet.se i artikeln “Passiv rökning” publicerad 1 februari 2021 så kan man läsa att passiv rökning medför till stor del samma hälsoproblem som aktiv rökning, till exempel besvär i näsa, ögon, hals och luftvägar. Men det finns även långvariga hälsoproblem med passiv rökning såsom hjärtinfarkt, lungcancer, cancer i bihålorna och KOL. Det är barn som är extra känsliga för passiv rökning för att deras immunförsvar inte är färdigutvecklade samt att deras luftvägar är trängre. Vidare skriver de att mammans rökning under graviditeten kan orsaka försämring av fostrets tillväxt av lungorna och utvecklingen av fostret, samt att risken för allergi och astma ökar. 

Rökfri zon utanför Linné. FOTO: Alice Ackesjö

Sist men inte minst så dör mer än varannan rökare på grund av rökning och i snitt så förlorar varje rökare 10 år av sitt liv. I artikeln “Rökning och cancer” på cancerfonden.se skriver de att ca. 12 000 personer dör av rökning varje år och 5 200 av dessa är dödsfall kopplade till cancer. Detta innebär att rökning står för mer än vart tionde dödsfall i Sverige och det är inte bara cancer man kan dö av utan också hjärtinfarkt, stroke och KOL. Det är dessutom fler liv som tar slut i rökning än vad trafikolyckor, narkotika och självmord skördar tillsammans. Trots riskerna, som är väldigt välkända, så röker 7 procent av den vuxna befolkningen dagligen. Det är lika många män som kvinnor. Men medan lungcancern minskar hos männen så ökar det hos kvinnorna. Nu avlider fler kvinnor av lungcancer än av bröstcancer. 

Avslutningsvis så vill jag åter igen säga att detta måste få ett stopp. Det läggs oerhört mycket pengar på detta, det läggs för många liv och för många liv påverkas. Låt oss stoppa detta tillsammans genom att förbjuda rökning! Det skadar bara oss alla och tänk på barnen, dem ska inte behöva utsättas för rökning vart dem än går.