Waldorfskolan är inte sig lik i Kalmar

Waldorfskolor sträcker sig över hela världen och följer sin egna läroplan genom att använda ”Steinerpedagogiken”. Rudolf Steiner har också krav på hur arkitekturen ska vara på de olika Waldorfbyggnaderna och speciellt att eleverna har samma mentor under sina sju första år i skolan. De flesta vet inte ens att det finns en Waldorfskola i Kalmar. Så vad är egentligen en Waldorfskola?

 Ib Berthelsen har gått på Waldorfskolan ända sedan ettårsåldern och går nu, arton år senare, ut sista året på Waldorf gymnasiet.

Hur kom det sig att du började på Waldorf?

-Mina föräldrar satte mig på Waldorfdagiset som då låg i Smedby men dagiset är nu är flyttat till Waldorf inne Kalmar, säger Ib.

Varför satte de dig där tror du?

-Min pappa jobbade där, och tyckte man verkligen fick uttrycka sin kreativitet där säger Ib och fortsätter att hans storasyster gick redan på Waldorf dagiset så det var egentligen rätt självklart att jag också skulle gå där.

Ib börjar att prata om en pedagogik som Waldorfskolorna följer, när jag frågar vad det är för speciellt med den pedagogiken så försätter Ib med att Waldorfpedagogiken egentligen kallas Steinerpedagogiken, och det kommer från en man vars namn var Rudolf Steiner. Steiner tyckte att man skulle lägga lika stor vikt på den känslomässiga, tankemässiga och den viljemässiga utvecklingen hos barn, på ett sätt som motsvarar deras grundläggande inre situationer och utveckling på varje åldersstadium. Ib avslutar med att det är högt prioriterat för Waldorf och Steinerpedagokien att använda sina händer till att skapa.

Jag blir väldigt fascinerad av Steiner pedagogiken, säger jag, och Ib lutar sig en aning tillbaka på café fåtöljen och lägger armarna i kors och instämmer. En kort tystnad bryts ut och Ib pustar ut innan han fortsätter med att han inte tycker att Kalmar Waldorfskolan inte riktigt har lyckats med Steinerpedagokien.

Varför tycker du inte det?

– Kalmar Waldorfskola är varken byggd efter den antroposofiska Steinerarkitekturen och att det sker lärarbyten ständigt, och det har varit lite kaotiskt för Kalmar Waldorfskola att följa Waldorf läroplan, påpekar Ib.

Att Waldorfskolor har sin egna läroplan har jag förstått men hur skiljer sig den ifrån den vanliga läroplanen? Ib skruvar lite osäkert på sig och säger att han har inte så mycket koll på hur den vanliga skolplanen ser ut men att han tror att Waldorf skolplan så har man tagit mer hänsyn till hjärnans utveckling och anpassat skolplanen efter det, och att han inte tror att man har tagit lika stor hänsyn till det i den vanliga skolplanen.

Ib berättar att när han nämnt för bekanta att han gått på Waldorf så tror folk att han gått i särskolan. – Det är såklart lite jobbigt när ingen någonsin fattar va fan Waldorf är.

På frågan om Ib har velat byta skola så svarar han att när han skulle börja gymnasiet så funderade han på att byta skola för Kalmar Waldorf gymnasium hade inte musikinriktningen som han då var väldigt intresserad av.

Hur tror du att du hade varit som människa om du aldrig hade gått på Waldorf?

– Trångsynt och en aning hjärndöd, säger Ib samtidigt som han blinkar med ena ögat och skrattar till.

För att avsluta den lyckade intervjun med Ib Berthelsen så frågar jag om han något sista han vill tillägga om Waldorf, Ib ler och nickar belåtet samtidigt som han höjer näven i luften och säger glatt -Länge leve Rudolf Steiner!