Vatten – en bristvara

Måndag morgon och många ska till sitt arbete. Dusch, tandborstning, brygga kaffe och torka av frukostbordet. Vattenkranen öppnas och stängs. Vi är vana vid att göra så, öppna kranen och vattnet kommer. Men kan det komma en dag då det inte kommer något vatten ur kranen?

Foto: Hampus Johansson

Efter åtskilliga försök, och efter några telefonsamtal, så är jag äntligen i receptionen på Kalmar vatten. Receptionisten håller på att avsluta ett telefonsamtal och nickar leende mot mig, som en försäkran om att hon strax ska ta emot mig. Jag är här för att träffa Jörgen Ljungholm, före detta VA-chef på Borgholms Energi, och nu avdelningschef på Kalmar vatten.

Receptionisten avslutar sitt samtal,  jag får anmäla mitt ärende, och så visas jag till Jörgens kontor. Bakom ett skrivbord sitter Jörgen. Jag får kort berätta om varför jag är här och så kan intervjun börja.  

Det var våren 2016 som framförallt Öland fick stora problem med vattennivåerna. Nicklas Beermann, teknisk chef i Mörbylånga kommun, hörde av sig till Jörgen Ljungholm på Kalmar vatten och sa “Hej hur mycket vatten kan vi få av er”?

– Det var då vi satte oss ner, Mörbylånga, Borgholm, Kalmar, och grannkommunerna Mönsterås och Nybro. Det vi kom fram till var att Öland låg sämst till. Vi började köra lastbilar med vatten över till Öland och ganska snabbt byggdes en ledning mellan Revsudden på fastlandet och Stora rör på Öland för att förse Öland med vatten, berättar Jörgen.

Samtidigt som kommunerna gick samman för att arbeta fram en lösning gällande vattenreserverna i de olika kommunerna, ålade man även allmänheten att tänka på vattenförbrukningen.

– Kampanjen “hjälp oss spara vatten” lanserades och gav effekt, vattenförbrukningen i hushållen gick ner, säger Jörgen.

I Kalmar kommun var det aldrig någon vattenbrist. Även om Kalmar hade låga grundvattennivåer, kunde vattenöverskottet avvaras till Öland. Det fanns dock en trygghetsaspekt i detta för Kalmar kommun.

– När vi nu började förse och hjälpa Öland med vatten, krympte samtidigt vår marginal, Öland fick Kalmars överskott. Skulle det sen hänt något med vår egen vattenförsörjning, var det kranen och lastbilstransporterna till Öland vi först skulle upphöra med, säger Jörgen.

Samtidigt i Mörbylånga kommun arbetades det med att ta fram en strategisk vattenförsörjninsgsplan för hur kommunen skulle klara av vattenförsörjningen i ett generationsperspektiv.

Jag har haft mejlkonversation i ämnet med Håkan Lagesson, VA- utredare i Mörbylånga kommun, och han berättar att det finns en VA-plan där tanken är att bygga en ringledning så att alla vattenverk är sammankopplade. Han menar att det kommer ge en betydligt större säkerhet då att vatten kan skickas mellan vattenverken.       

–  Sommaren 2016 var det akut vattenbrist i norra delen av Mörbylånga kommun, men inte i den södra. Om ledningen som koppla samman de olika vattenverken funnits hade vatten kunnat skickas, berättar Håkan.

När man tänker kring hur såbart det egentligen är, så bör året 2016 användas till att skapa ett bättre läge och förbereda oss, men framförallt påverka människans beteende.

–  Det var lämpligt att vattenbristen kom, för idag är vi människor väldigt lata, och vi kommer in i någon slags trygghet. Så länge vi inte hotas tar man dricksvatten förgivet, det är bara att öppna kranen. Slösa inte, använd dricksvattnet till vad det behövs för, tänka på att det är ett livsmedel vi får ur kranen, säger Jörgen.

Jörgen Ljungholm avdelningschef Kalmar vatten. Foto: Hampus Johansson

Att det blivit torka har flera orsaker, brist på nederbörd är en, klimatförändringar med minskade grundvattennivåer är en annan. Växtsäsongen sträcker sig ungefär från maj till oktober och då tar växtligheten allt vatten som kommer. Säsongen kommer i framtiden att förlängas med högre temperaturer och utrymmet då vi kan fylla på vatten, blir mindre. Att just situationen på Öland varit så allvarlig allvarlig beror på att hela Öland är en kalkklippa så situationen var svår redan från början. Men det förvärrades när man började med utdikningar för att vinna åkermark så man ledde av allt vatten från ön.

Håkan jag har haft mailkontakt med skriver att

–  Ingångsläget ser bättre ut för sommaren 2017, det behövs fortfarande mycket vatten innan vi är tillbaka i normala nivåer i hela kommunen.

Vidare säger han att det kommer att byggas ett avsaltningsverk i Mörbylånga som kan förse den vattenkrävande industrin i Mörbylånga med vatten. Tyvärr är det mycket vatten som rinner av ön, närmare bestämt 180 miljoner kubikmeter, detta efter dikesgrävningarna som gjordes redan under 1800-talet.