Skolan i fritt fall

När det gäller den svenska skolan har alla en åsikt. Bara på DNs insändarsida får man 145 träffar om man söker efter ‘skola’. 66-åriga Robert som själv inte satt foten i en skola sedan 1940-talet tycker att modern teknik förstör skolan. Linda, 49 år, skyller i en arg insändare sin sons sjunkande betyg på lärarna. Oavsett om artiklarnas innehåll går att backa upp eller inte, så pekar de alla på samma sak. Det är något fel med den svenska skolan, och enligt tillgänglig statistik så har de faktiskt rätt.

PISA står för Programme for International Student Assessment, vars mål är att testa 15-16åriga skolbarns prestationer runt om i världen. Det som testas är läsförståelse, matematik och naturkunskap. Sveriges prestanda på dessa prov har stadigt sjunkit sedan de utfördes för första gången år 2000. OECD, organisationen som driver PISA-testen, anser att Sverige snabbt måste införa förändringar i sitt skolsystem. Resultaten för proven som utfördes 2015 släpps inte förrän December i år, men enligt rapporter från OCED har Sverige inte förbättrat sig alls.

Så ja, det är någonting med Sveriges skolor som inte fungerar. Vad som är fel har ingen riktigt kunnat peka ut än, men det finns en del problem som oftast dyker upp när man diskuterar grundskolan och gymnasiet i Sverige.

Fallets orsaker
En sak som väldigt många lärare själva skriver insändare om är att dagens skola har en total avsaknad av disciplin. Allting från småsaker som att elever får ha mössor och ytterkläder på sig inomhus till att elever kommer försent till lektioner pekas ut som orsaken till den sjunkande prestandan. Givetvis är det viktigt att elever kommer i tid och beter sig under lektionerna, men att ytterkläder skulle vara ett störningsmoment verkar orimligt.

Ett annat problem som ofta pekas ut är att elever med svårigheter får hjälp när det är försent. Om man redan tidigt i sin skolgång visar sig ha problem med t.ex matematik så får man kanske inte någon seriös hjälp förrän i högstadiet, men då är hjälpen i princip värdelös då man saknar förståelse för grundläggande funktioner inom ämnet. Att låta sådana problem ligga och växa sig större ju mer tid som går är ett garanterat sätt att sänka en elevs självförtroende.

Sedan är det många som anser att läraryrket har lägre status nu än vad det hade förut, samt att lärare pressas för mycket. Elevgrupperna är stora, och lärarlönerna är låga. Om lärarna inte trivs i sitt jobb så blir lärandet lidande, så blir i sin tur eleverna och deras ämnesresultat lidande. Förmodligen krävs mer än bara en löneförhöjning för att lösa Sveriges skolproblem, men det skulle kanske vara ett steg framåt.

Förslag på mjuklandning
Om vi ska kunna rädda den svenska skolan så räcker det inte bara med några små försiktiga kliv framåt, utan skolsystemet måste ses över och förändras, och följande kan vara lösningen:

Vad som händer med skolan bör till stor del ligga i händerna på lärare och andra människor som aktivt arbetar med utbildning, och kanske till en viss del de äldre eleverna, då dessa människor får mer insyn i hur olika beslut fungerar och påverkar skolan i praktiken. Rapporter och avhandlingar i all ära, men har man inte själv spenderat flera år i rad i ett trasigt skolsystem så kan man inte ha en ordentlig uppfattning om hur det faktiskt ser ut.

Själv kommer jag gå ut ur gymnasiet och in i “vuxenvärlden” om lite mer än ett år, så vilka förändringar som än sker (om det sker några) kommer nog inte att hjälpa mig. Det känns ändå viktigt att de elever som kommer efter mig får uppleva det stabila skolsystem som jag aldrig fick se.

About the Author

Amanda
En cynisk nästan 19-åring med en förkärlek för böcker