Psykisk ohälsa i skolan av stress

Bild från Pixabay: yogendras31

Psykisk ohälsa i relation till skolprestation och stress har studerats och det har sammanställts fakta om det av bland annat Folkhälsomyndigheten. Flera myndigheter har undersökt hur skolungdomar generellt mår i skolan. I Fredrik Hanssons text kan vi läsa om vad de kommit fram till.

Inte en enda dag går utan att man hör någon berätta hur stressad den är över något skolarbete som ska göras. 

“Jag är så stressad, svenskauppgiften ska lämnas in imorgon och sen har jag ju en naturkunskapsuppgift att göra” kan man höra i korridoren. Många ungdomar far illa av denna stress som faktiskt kan leda till psykisk ohälsa och skolgången påverkas väldigt ofta av den ohälsan. Det kan bland annat leda till hög frånvaro och till sämre betyg. 

Dag efter dag går med oro för skolresultatet som elever ska kunna ta sig igenom, men för många elever är det inte enkelt att göra det utan att känna stress. Hur kommer det sig att psykisk ohälsa ofta förekommer i skolan? 

Skolan har visat sig ha stor betydelse för psykisk ohälsa hos ungdomar

En sammanställning av olika studier som har gjorts av Folkhälsomyndigheten tillsammans med Karolinska Institutet, presenterad på FOHMS webbsida 2021-03-09, visar att elever som inte känner så stor samhörighet med skolan lättare blir nedstämda om de också är stressade av skolan. Detta visar visar att stöd och förståelse från lärare har stor betydelse för att minska psykisk ohälsa hos ungdomarna. 

Gällande psykisk ohälsa i skolan så har bland annat Socialstyrelsen 2018 fått fram en siffra hos ungdomar mellan 10-17 år som säger att det har ökat med 100%. Denna siffra kan ju upplevas som skrämmande då ungdomarna spenderar en stor del av vardagen i skolan. Den siffran visar psykisk ohälsa på olika vis men stress över skolarbete och prestation ingår i de siffrorna. 

Även Hjärnfonden har presenterat siffror, senast 2020, på att psykisk ohälsa ökar bland ungdomar och orsaken är främst stress över skolarbetet.

Efter en väldigt stor undersökning som har pågått under många år hos Hjärnfonden och Socialstyrelsen tillsammans med Folkhälsomyndigheten så är de fyra psykiska besvären: irritation, nedstämdhet, oro och sömnbrist. 

Så hur visar sig den psykiska ohälsan hos eleverna? 

Även elevhalsoportalen.se har sammanställt flera studier våren 2021 och de kommer också fram till att höga krav ökar stress och leder till psykisk ohälsa hos elever.

De fyra somatiska (kroppsliga) besvären är: huvudvärk, ont i magen, yrsel och ont i ryggen. Det är också så att det är flest flickor som känner av stress kopplat till skolprestation men givetvis förekommer det också hos killar. 

Det som ändå är positivt är att i alla de här studierna som elever har svarat på så säger också eleverna att de är ganska nöjda med sitt liv och tycker att de har en bra hälsa.

Så på så sätt är det ju skrämmande att just ohälsa på grund av stress i skolan är det som är orsaken till att så många mår dåligt. Så kan man göra något för att få eleverna att må bättre och vara mindre stressade av skolarbetet?  Skolvarlden.se presenterar flera bra sätt att minska psykisk ohälsa i skolan. I artikeln Fem sätt att minska psykisk ohälsa i skolan som publicerades 27 augusti 2018 av författarna Lou Rehnlund, Lennart Håwestam och Anita Odell, säger de om stress att det är viktigt att tänka på att elever mognar olika fort och att skolan måste ta hänsyn till olika mognadsnivåer och anpassa kraven på individnivå. Då skulle självförtroendet öka hos eleverna och de skulle inte känna sig misslyckade.

En sak är att man ska anpassa kraven efter vad eleven kan klara av samt att man behöver ha mer resurser i skolan med fler lärare och mindre klasser så att eleverna kan klara av mer på ett lugnare sätt.

Så varför finns det psykisk ohälsa i skolan och är det på grund av stress? Ja, om man läser alla rapporterna och studierna som har gjorts så blir det tydligt att just höga krav på prestation i skolan är det som ger eleverna stress och det i sin tur ger olika besvär som till exempel depression. En sak  som man kan göra åt detta är att man kan prata om det här i skolan med eleverna för då kan man också fånga upp elever som inte mår bra och hjälpa dem. Myndigheterna som har frågat eleverna har också kommit med förslag på hur man ska ändra situationen så att ohälsan ska kunna minska. Så det verkar ju finnas en hel del som man kan göra så att vi inte behöver höra elever i korridoren säga att de mår dåligt av stress av skolarbetet. Om ni vill veta mer så kan man läsa nya rapporter som har kommit i år på de här olika myndigheternas sidor på nätet.