Politik ska inte döma brottslingar

Förra sommaren tror jag inte det undgick någon vad som pågick i det svenska rättsväsendet. En världskänd amerikansk rappare greps i Stockholm misstänkt för misshandel tillsammans med två av sina livvakter. Rapparen häktades under en längre tid eftersom man inte kunde garantera att han skulle stanna i Sverige eftersom han var ute på en världsturné. Detta engagerade hela världen och inte minst Donald Trump som erbjöd sig att betala “borgen” åt honom, vilket vi inte har i Sverige. Rättegången kom och det som fick mig att reagera mest var straffet han och hans två livvakter fick. Det har diskuterats vidare om en glasflaska varit inblandad i bråket och om han då skulle dömas för grov eller vanlig misshandel. Det blev tillslut “vanlig” misshandel och straffet blev villkorlig dom, Rapparen fick också gemensamt med sina livvakter betala ett mindre skadestånd till målsägande. 

Hade det varit en vanlig “Svensson” som begått samma brott så tror jag att det hade utdömts en annan påföljd: Jag tror personligen att gärningspersonen hade fått fängelse om det hade handlat om en vanlig, okänd person. Är det ingen annan som har märkt detta? Det svenska rättssystemet är känt i hela världen att vara politiskt oberoende och säkert att alla är lika inför lagen. Enligt ett annat rättsfall (NJA 2000 s.17 sök om du vill läsa mer) så dömdes en man för rattfylleri och misshandel till villkorlig dom. Att köra rattfull medför stora risker för dig själv men också andra. Vid en misshandel skadar du aktivt en annan människa vilket jag anser borde leda till ett högre straff. 

Att debattera det svenska rättssystemet är svårt och det kan skapa onödiga konflikter beroende på vem du frågar. En person till höger i politiken svarar helt annorlunda jämfört med en person till vänster.

Jag är inte politiskt intresserad däremot är jag intresserad av att prata om vad andra människor tycker. Detta leder oss in på en av de största bristerna som jag kan hitta i det svenska rättssystemet. I tingsrätten sitter det en domare med en juristutbildning men nämndemännen är. Det är alltså politiskt tillsatta människor som ska bestämma om en människa är skyldig eller inte. Jag förstår tanken med det systemet, att politikerna ska representera folket men alla tycker inte alls som de. Vad händer om det sitter en person med utländsk bakgrund som tilltalad och det sitter en hård Sverigedemokrat i rätten? Skulle personen ta ett förnuftigt beslut eller skulle den tänka helt enligt sitt ideologiska tankesätt? Jag tror mer på det sistnämnda och att vi då skulle kunna få en tilltalad som blir oskyldigt dömd bara för att en viss ideologi är emot dessa personer. Det är här vi tappar bort rättssäkerheten och att alla är lika inför lagen. Man kan inte säga det är rättssäkert system om en person blir dömd på andra grunder än det den står åtalad för. 

Hur skulle man då kunna lösa detta problemet? regler om vilka som sitter i tingsrätten finns i Rättegångsbalken kap 4 och där står det att det är upp till kommunfullmäktige i varje kommun att utse nämndemän. Kandidaterna nomineras av de politiska partierna. Det krävs alltså en lagändring för att ändra på systemet. Jag tycker att det ska vara personer med en juristutbildning blandat med vanliga människor för att man ska få en så rätt bedömning som möjligt. Det ska finnas kunskap men också medmänsklighet för att fatta ett så bra beslut som möjligt. Jurister som sitter på många års erfarenhet kan ibland mista medkänslan för de som rättegången handlar om, allting handlar om vad det står i lagen och man tar ingen hänsyn till verkligheten. Det gör ibland att man fattar fel beslut och människor far illa. 

Ett välkänt exempel är Lilla Hjärtat som hon kallas. Hon föddes med abstinens och omplacerades i en fosterfamilj. Socialnämnden bestred att flickan skulle återförenas med sina biologiska föräldrar eftersom de var missbrukare. Föräldrarna fick dock tillbaka vårdnaden och flickan dog 10 månader senare.  Hon blev bara 3 eller 4 år gammal och det är ett typiskt exempel på när rättssystemet fallerar och människor men framför allt barn far illa. Detta ska kunna undvikas med tydligare lagar men också en rättvis och säker domstol och på det sättet kan man skydda personer från att bli oskyldigt dömda eller också döma de som borde blivit det egentligen.