Abort- en fråga om kvinnors rättigheter

Fredagen den 20:e januari blev Trump officiellt USAs 45:e president. Innan han hunnit vara president i ens en dag så hade fattat beslutet om att stoppa det federala stöd som tidigare gått till organisationer som stödjer abort, ett beslut som jag anser inte bara skickar tillbaka USA 100 år utan som även ett beslut som kränker hela kvinnosläktet.

Fredagen den 20:e januari såg Trump till att det inte kommer finnas tillräckligt med pengar som krävs för att driva en fungerande och säker abortklinik. Jag tror inte på att en minskad möjlighet till säkra aborter kommer att stoppa kvinnor från att göra abort. Istället tror jag att det kommer leda till att kvinnor utför osäkra aborter som kan leda till att de får permanenta skador eller dör.

Trump såg inte bara till att minska möjligheterna till säkra aborter utan han såg även till att alla kvinnor i USA förlorar ännu en del av rätten till sina egna kroppar.

Att bära ett barn i nio månader och sedan föda det innebär en stor uppoffring för kvinnan inte bara fysiskt utan även psykiskt. Många kvinnor har inte heller råd att genomgå en graviditet då sjukvården i USA inte är gratis. Sedan måste hon ju försörja barnet tills det flyttar hemifrån och skaffar sig en egen inkomst. Jag undrar om Trump är medveten om vad ett paket blöjor kostar? Eller vad det i USA kostar att skicka sitt barn till college? Då han aldrig behövt oroa sig över om pengarna ska räcka månaden ut så tror jag inte det.

Att göra abort ska vara kvinnans val och alltid kvinnans val. Oavsett om hon blivit gravid i följd av en våldtäkt eller om hon helt enkelt inte vill ha ett barn. Och kom inte med en massa “men barnets rätt till sin kropp då?” eller “använd kondom eller preventivmedel!” Aborter får endast göras inom ramen av 11 veckor och jag tycker inte att fostret har utvecklats tillräckligt långt för att ens ses som en individ. Om man nu vill minska antalet aborter som görs av tonåringar på grund utav att de inte skyddat sig så tycker jag att man först och främst bör se över den extremt dåliga sexualkunskapen i USA. Om tonåringar inte lär sig om skyddat sex, hur förväntas de då ta ansvaret att skydda sig själva?

Tanken på att denna orden skrevs under av Trump, en man, omgiven av sina manliga kollegor äcklar mig något fruktansvärt och gör mig så jävla arg. Det är bara ännu ett bevis på att vi lever i en värld styrd av män och att många fortfarande anser att kvinnans kropp är mannens att bestämma över. Har det någonsin skett att kvinnor röstar igenom förslag som gäller männens kroppar? Varför är det då okej för män att rösta igenom förslag som gäller kvinnors kroppar?