Läsintresset hos ungdomar

Vi har undersökt hur läsintresset ser ut hos ungdomar, detta genom att intervjua några elever om deras läsvanor och vilken sorts böcker de läser. Vi har också pratat med Martin Lönngren, lärare i svenska på skolan vi besökte, för att fråga honom vad han tycker om det och varför han tror att ungdomar läser för lite. 

About the Author

Fabian Sprenger
Jag är en elev på Fria läroverken i Kalmar och går Estet Programmet.