Så ska samhället förberedas för kris och krig

Efter 30 års paus valde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), att i månadsskiftet maj-juni 2018, skicka ut broschyren ”Om kriget kommer” till 4,7 miljoner hushåll. Broschyren informerar om hur samhället förberedde sig inför kriser.  

Nu är allt tyst men inom 2 timmar är det är av väl utrustad militärplats med flygfält

Efter Sovjetunionens sammanbrott 1991 och decennier av avspänning har säkerhetsläget i Sverige försämrats. Nu efter 30 års paus planerar MSB tillsammans med bland annat Försvarsmakten och Sveriges kommuner att skicka ut broschyren ”Om Kriget kommer” till 4,7 miljoner hushåll i landet. Broschyren informerar om kriser och höjd beredskap på grund av det försämrade säkerhetsläget i Europa, samt en ökad terrordåd.

Den 13 januari 2018 publicerade Aftonbladet i artikeln ”Så ska alla svenskar förberedas för krig och kris”, en intervju med Christina Andersson som leder arbetet med att ta fram broschyren.

Regeringen har varit tydlig med att den här typen av information behöver bli bättre och att vi behöver få ut den på ett bättre sätt. Det kan handla om hur man ska agera i kriser i fredstid, vid allvarliga störningar i samhället på grund av extremt väder eller om det sker en attack mot någon viktig samhällsfunktion, säger hon.

Christina säger också att det finns en rad begrepp kopplat just till krigsfara och militära angrepp som vi inte har kommunicerat till människor på väldigt många år. Det är en utmaning. Informationen ska vara lättillgänglig med korta texter och mycket illustrationer, precis som i äldre versioner av ”Om kriget kommer”.

 

Lite om broschyrens innehåll

  • Broschyren ska bland annat innehålla information om hur människor ska agera både om Sverige hotas av krig – eller om kriget redan brutit ut.
  • Totalförsvar och höjd beredskap
  • Hur man kan vara vaksam på informationspåverkan – mot enskilda individer och Sverige som stat
  • Förståelse för vad en kris och krigsfara innebär och hur det påverkar samhället och privatpersoner
  • Korta råd m hur man bör agera vid terrorattentat.

About the Author

Fabian Sprenger
Jag är en elev på Fria läroverken i Kalmar och går Estet Programmet.